home
19 Feb 2009 - By Ahmet Kakıcı

Yapay Sinir Ağlarının Katmanları

Yazıya yapayzeka.ai adresinden ulaşabilirsiniz.

post tags: ProgramlamaYapay Sinir Aglari